Projektai
Beautiful Moment

Nėra

Feel the Power

Nėra

Self-E

Nėra

Spalvotas miestas

Tikslai:
Pasitelkus viešąsias ir atvirąsias Marijampolės erdves, buvo skatinta jaunimo saviraiška eksterjero tapybos darbuose, projekto dalyviams suteiktos profesinės žinios bei praktiniai įgūdžiai, kurie buvo ir dar bus pritaikyti ir panaudoti realiame gyvenime bei padės pasirinkti profesiją.

Išspirk negatyvą

Skatinti Marijampolės regiono gyventojų sveikos gyvensenos ir sporto įgūdžių ugdymą, supažindinti su įvairiomis sporto šakomis ir prisidėti prie sporto plėtros Marijampolėje.

Gyvenk aktyviai

Projekto tikslas (-ai) Skatinti ir ugdyti Marijampolės regiono įmonių ir organizacijų darbuotojų fizinį aktyvumą ir sveikos gyvensenos įpročius.