Įgyvendinamas projektas „Jaunųjų inovatorių bazė“

VšĮ „Sveikatingumo idėjos” kartu su partneriu VšĮ “Lispa” įgyvendina ES struktūrinių fondų dalinai finansuojamą projektą „Jaunųjų inovatorių bazė” (Projekto nr. Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-01-0012), kurio tikslas modernizuoti šiuo metu veikiančių kompiuterinio raštingumo, programavimo, grafinio dizaino, kūrybiškumo bei užsienio kalbų mokymosi programų neformaliojo vaikų švietimo erdves Marijampolės savivaldybėje. Projekto pagalba bus atnaujinta įranga, baldai bei pati mokymosi aplinka, leisianti moksleiviams ugdytis ir įgyti žinių šiose srityse žymiai greičiau ir efektyviau.

Projektu numatoma įrengti neformaliojo švietimo erdves neformaliojo vaikų švietimo programoms, kurios leis moksleiviams susipažinti su inžinerijos, robotikos bei animacijų kūrimo pagrindais Šiose erdvėse bus įrengtos laboratorinės sąlygos, kuriomis bus galima atlikti įvairių fizikos, chemijos ar biologijos bandymų, kas leis šias mokslo šakas neformaliojo švietimo metodais suvokti per patyrimą ir eksperimentus.

Modernizuotos „Jaunųjų inovatorių bazės” neformaliojo švietimo erdvės leis moksleiviams efektyviau ir patrauklesne forma gilinti savo žinias vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programose.

„Jaunųjų inovatorių bazė” bus įkurta adresu Pramonės g. 1A, Marijampolė. Modernizuotose neformaliojo vaikų švietimo erdvėse bus vykdomos robotikos, žurnalistų, inovatorių, kompiuterinio raštingumo, kompiuterinio grafinio dizaino, gamtininkų, anglų kalbos bei programavimo neformaliojo vaikų švietimo programos.

Viso „Jaunųjų inovatorių bazėje” bus įkurtos 5 neformaliojo švietimo erdvės: gamtos mokslų laboratorija, IT klasė, fotostudija, universali mokymosi klasė ir mokinių poilsio erdvė.

Projekto vertė – 127 741,86 EUR
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018-10-19
Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020-02-28

 

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis